Over Wapenunie

Korte Voorstelling

Wapenunie is opgericht in 2008 en verdedigt de belangen van de civiele wapensector. De vereniging is onafhankelijk. Ze is niet verbonden aan producenten van militair materieel, fabrikanten of groothandels.

Als onafhankelijke vereniging wil Wapenunie alle betrokkenen groeperen. Binnen de economische sector ligt de nadruk op de kleinhandelaars in wapens voor civiel gebruik. De kleinhandel omvat een ruim gamma aan handelaars in wapens, munitie en accessoires voor jagers, sportschutters en particulieren. In de eerste plaats wil Wapenunie deze kleinhandelaars ondersteunen door informatie te verstrekken en hen bij te staan bij het opvolgen van de wetgeving die steeds ingewikkelder wordt. De kern van wapenunie bestaat dan ook uit een kenniscentrum waarin diverse juristen en andere specialisten, waarvan sommigen regelmatig publiceren, overleggen om tot een goede oplossing te komen. Wapenunie wil bijdragen tot een kwaliteitsverbetering in de sector die in ieders belang is. Een handelaar die lid wordt van wapenunie kan op de expertise van de vereniging een beroep doen zodat hij zich volop kan toeleggen op zijn handel.

De vereniging speelt verder een coördinerende rol bij het verdedigen van de belangen van de sector. Op regelmatige basis wordt overleg gepleegd met andere betrokkenen (momenteel voornamelijk sportschutters, recreatieve schutters en verzamelaars). De bedoeling is om tot gemeenschappelijke standpunten te komen die dan bij de overheid worden verdedigd.

Ook overheden en beleidsmakers kunnen een beroep doen op de expertise van wapenunie op het vlak van regelgeving en technische aspecten. Op regelmatige basis worden wij verzocht om adviezen te verlenen.

Wapenunie wil volop gebruik maken van de informatiesnelweg. Op die manier kunnen we de juiste informatie op een vlotte manier aan de juiste personen bezorgen. Enkel erkende personen (wapenhandelaars en schietstanden) en verenigingen van wapenbezitters kunnen aansluiten bij Wapenunie. Als particulier kunt u terecht bij de sportschuttersfederaties, jagersverenigingen of verenigingen van wapenliefhebbers (zoals bv de AVWL). Mails van particulieren worden in de regel niet beantwoord.


Wie is wie

Binnen wapenunie bestaan twee groepen leden:

  • werkende leden
  • vertegenwoordigde leden

De vertegenwoordigde leden zijn in eerste instantie de erkende wapenhandelaars die actief zijn in wapens voor civiel gebruik. Wapenunie telt ondertussen meer dan zestig aangesloten wapenhandelaars. Zij kunnen aan wapenunie vragen om mee hun belangen te verdedigen. Wapenunie is eveneens als sectororganisatie aangesloten bij Unizo en bij de Europese overenkoepelende vereniging van wapenhandelaars. Vanaf 2011 kunnen ook erkende schietstanden aansluiten bij Wapenunie. De vereniging verdedigt hun belangen bij de diverse overheden en bezorgt hen informatie die zij dan aan de gebruikers van hun schietstand kunnen doorgeven. De werkende leden staan in voor het uitbouwen van de vereniging. Zij organiseren op regelmatige basis overleg met de vertegenwoordigde leden. Binnen een overlegvergadering zullen de gemeenschappelijke standpunten worden bepaald en worden de krijtlijnen voor het beleid uitgezet. De bestuursleden staan in voor het uitvoeren van de gemeenschappelijke standpunten. Momenteel ligt het accent van onze activiteiten op studie en onderzoek van de nieuwe wetgeving. Onze belangrijkste prioriteit is het uitbouwen van een zo volledig mogelijke site over regelgeving. De huidige bestuursleden zijn:

  • Daniel Beets, is erkend wapenhandelaar en al meer dan tien jaar actief voor de verdediging van de belangen van wapenbezitters in het algemeen. Vanuit zijn talrijke ervaringen zowel als recreatief en sportief schutter als vanuit de handel heeft hij een zeer goede voeling met wat er bij de wapenbezitters leeft.
  • Nico Demeyere, is jurist en advocaat en tevens recreatief en sportief schutter. Hij is actief als bestuurslid binnen diverse schuttersverenigingen en gewezen lid van de Adviesraad voor Wapens. Als jurist en schutter is hij reeds een tiental jaar bezig met het bestuderen van de wetgeving. Hij was één van de architecten van de acties om de wapenwet van 2006 meer evenwichtig te maken. Tijdens de voorbije jaren publiceerde hij talrijke bijdragen in tijdschriften alsook twee boeken over regelgeving voor wapens. Nico verzorgt op deze website het onderdeel "regelgeving".

 


Statuten

De statuten van wapenunie zijn te vinden op volgende pagina