Portalen

Hier kan u een overzicht vinden van onze themasites:

starters

wapenbezitters

jagers

sportschutters

OPGELET

De teksten in deze rubriek zijn een vereenvoudigde samenvatting van de bijzonder complexe wetgeving rond wapens. Ze zijn louter indicatief. Er is sprake van vaag woordgebruik, niet alle begrippen die gebruikt worden stemmen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de wapenwetgeving. Deze teksten zijn dus enkel algemene en dus per definitie onnauwkeurige informatie. Ze vervangen op geen enkele manier bestaande wetteksten en kunnen ook niet gelezen worden als een standpunt dat door Wapenunie of één van de auteurs wordt ingenomen.

Gelet op de complexiteit van de wapenwetgeving is het meestal nodig om gespecialiseerd advies in te winnen.