Parlementaire Vragen

Datum Oplopend sorteren Titel
Parlementaire vraag onpartijdigheid referentie ambtenaren wapens - lidmaatschap schietclub of wapenvereniging
Parlementaire vraag occasionele schutters
Aantal wapendrachtvergunningen - uitzonderlijk karakter wapendracht
Parlementaire vraag 3D printen wapens
Parlementaire vraag middelen provinciale wapendiensten
Parlementaire vraag illegale wapenhandel
Parlementaire vraag vernietiging wapens door de proefbank
Mondelinge vraag 16 januari 2019 over bezit laders
Schriftelijke vraag 54-1-002936 - federale wapendienst - gebruik schietstanden door criminelen
Mond. Vr 27.589 - Gebruik van schietstanden door criminelen volgens de Federale Politie
Nieuwe regularisatieperiode - impact beroep vernietiging KB
Vraag van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de regularisatie van wapens"
Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de illegale verkoop van blanke wapens"
Vraag van mevrouw Annick Lambrecht aan de minister van Justitie over "een nieuweamnestieperiode voor wie nog onvergunde wapens heeft
Parl. Vr. van dhr. Clarinval (MR) omtrent aanpassingen EU vuurwapenrichtlijn
Mondelinge Vraag afschaffing HFD Wapens (dhr. Carinval, MR)
Mondelinge vraag over nieuwe aangifteperiode voor wapens
Parl. Vr. van de heer Koenraad Degroote aan de minister van Justitie over "de wapenvergunning" (nr. 4612)
Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan de minister van Justitie over «het recreatief gebruik van wapens» (nr. 5‑2893)
Schriftelijke vraag nr. 5-8384 - Afgedankte politiewapens - Verkoop - Cijfermateriaal - Verboden wapenhandel
Vraag nr. 806 van Stefaan Van Hecke (Groen!) van 5 februari 2013 over halfautomatische aanvalswapens
Mondelinge vraag over «een wereldwijde campagne tegen individueel wapenbezit» (nr. 5‑763)
Sportschutterslicenties - overleg
Vraag om uitleg over «de nietigverklaring door de Raad van State van een beslissing om geen wapenvergunning toe te kennen» (nr. 5-2538)
Schriftelijke vraag nr. 5-7157 - proefbank - kosten