Rechtspraak

Datum Rechtscollege Titel
Raad van State RvS arrest 256.978 van 29 juni 2023 - betaling minnelijke schikking betekent niet dat inbreuk voldoende bewezen is
Raad van State RvS arrest nr. 252.746 van 25 januari 2023
Raad van State RvS arrest nr. 252.642 van 14 januari 2023 - termijn administratief beroep - verlening onbepaalde duur - omzendbrief 25/10/2011 heeft geen normatieve werking
Raad van State RvS arrest nr. 255720d van 14 december 2022 - administratief beroep - laattijdige beslissing minister - bevoegdheid - gevolgen
Raad van State RvS arrest 255.195 van 7 december 2022 - geconverteerde automaten - uitzondering voor sportschutters met certificaat
Antwerpen Antwerpen, 3 november 2022 - geconverteerde automaat - sportschutterslicentie en certificaat - vergunning geldig - geen verboden wapenbezit
Raad van State RvSt arrest nr. 254.285 van 18 juli 2022 - termijnen wapenwet - toepassing overmachtsbeginsel
Raad van State RvSt arrest nr. 253.179 van 8 maart 2022 - administratief beroep - kopie bestreden beslissing - onontvankelijkheid - prejudiciële vraagstelling Grondwettelijk Hof
Raad van State RvSt arrest nr. 252.878 van 3 februari 2022 - niet tijdig invullen model 9 - geen reden van openbare orde die intrekking wapenbezit verrechtvaardigt
Raad van State RvSt arrest nr. 252.642 van 14 januari 2022 - administratief beroep - termijn - vervaltermijn - omzendbrief 25 oktober 2011 onwettig
Raad van State RvSt arrest nr. 252.331 van 7 december 2021 - intrekking wapenbezit - motiveringsverplichting - actualiteit en relevantie van de feiten
Raad van State RvSt arrest nr. 252.332 van 7 december 2021
Corr. Gent Corr. Gent, 21 oktober 2021 - klapkolf vastgezet met inbusschroef - instrumenten nodig om los te maken - geen verboden wapen
Raad van State RvSt arrest nr. nr. 250.559 van 11 mei 2021
Raad van State Rvst arrest nr. 250.360 van 21 april 2021 - amnestieregeling - proces verbaal - geen bijzondere bewijskracht
Hof van Cassatie Cassatie 19 mei 2020 - beroep Raad van State - gevolgen vernietigingsarrest
Raad van State Raad van State - arrest nr. 247.391 van 10 april 2020 - beslissing Federale Wapendiens - motiveringsplicht - zorgvuldigheidsbeginsel
Raad van State Raad van State - arrest nr. 247.347 van 30 maart 2020 - motivering intrekking - registratie van wapen op model 9 is louter rechtsfeit
Raad van State Raad van State arrest nr. 247.345 van 27 maart 2020 - passief bezit - aanvraag binnen 2 maanden - begindatum termijn
Raad van State Raad van State arrest nr. 246.627 van 15 januari 2020 - gunstige beslissing Federale Wapendienst - intrekking beslissing - onwettigheid beslissing Federale Wapendienst om wapenbezit in te trekken
Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Hof van Beroep te Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Hof van Beroep te Luik Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen
Rb. Charleroi Rb. Charleroi 11 december 2019 - inbeslagname - wapen verloren bij griffie - staat aansprakelijk
Correctionele Rechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Corr. Mechelen 27 november 2019 - geconverteerde automaat - vergunningsplichtig