Luik 17 december 2019 - tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen - conversie omkeerbaar - geen verboden wapen

Ingediend door admin op
Informatie
Rechtscollege
Luik
Datum
Samenvatting

Een automatisch wapen dat in het buitenland is geconverteerd tot een half automatisch wapen, weliswaar op omkeerbare manier, blijft een vergunningsplichtig half automatisch wapen.

Dergelijk wapen is geen verboden automatisch wapen.

Zoals enkele honderden andere sportschutters, heeft iemand een wapenvergunning aangevraagd voor een half automatisch karabijn.

Oorspronkelijk schoot het wapen automatisch. Het werd in het buitenland (in casu Luxemburg) omgebouwd tot een half automatisch wapen. Zoals het geval is met ongeveer elk wapen, kan niet worden uitgesloten dat het wapen ooit opnieuw zou worden omgevormd tot een automatisch wapen.

De vergunning tot het voorhanden hebben van het wapen werd verleend door de gouverneur. Het Gewest kende de vergunning tot overbrenging van het wapen toe.

Betrokkene koopt het wapen aan en biedt het aan bij de proefbank in Luik om het te laten registreren in het CWR (conform artikel 29/1 KB uitvoering wapenwet).

De dienstdoend directeur van de proefbank neemt het wapen in beslag en maakt PV op. Het parket van Luik dagvaardt betrokkene voor de correctionele rechtbank in Luik.

Begin 2019 wordt de wapenbezitter vrijgesproken. Het parket gaat echter in beroep.

Ook in beroep wordt de wapenbezitter nu vrijgesproken. Het Hof van Beroep te Luik volgt de rechter in eerste aanleg die ook al aangaf dat nergens in de wet vereist is dat de conversie naar halfautomaat onomkeerbaar moet zijn. 

Op basis van deze rechtspraak is het nu duidelijk dat een tot halfautomatisch wapen geconverteerd automatisch wapen conform artikel 3, §3, 1° wapenwet is ingedeeld in de categorie van de vergunningsplichtige wapens.

Let wel  op: na de wetswijziging van 5 mei 2019 worden deze wapens, indien vergund na 13 juni 2017, ingedeeld in de categorie van de verboden wapens (zie nieuw artikel 3, §1, 19° wapenwet). Enkel sportschutters met certificaat of sommige erkende personen kunnen deze wapens nog bezitten.

Alle wapenbezitters die slachtoffer werden van een onterechte inbeslagname van hun wapens kunnen dus teruggave van hun wapens eisen alsook een schadevergoeding te betalen door de proefbank voor de genotsderving en voor de geleden schade om hun rechten te laten gelden. Hiertoe dient een dagvaarding te worden uitgebracht tegen de proefbank en/of de dienstdoend directeur ervan.